• Motokultivatorska prskalica
    Motokultivatorska prskalica
    Motokultivatorska prskalica

Motokultivatorska prskalica B-200

Namena: prskanje ratarskih kultura, voćnjaka, vinograda i manjih plantažnih zasada sa podešavajućim rasprskivačima.
Priključuje se na sve vrste motokultivatora.
Svi elementi koji dolaze u dodir sa zaštitnim sredstvima izrađeni su od kvalitetnih materijala otpornih na ulje i hemikalije.

Nošena motokultivatorska prskalica B-200

Namena: prskanje ratarskih kultura, voćnjaka, vinograda i manjih plantažnih zasada sa podešavajućim rasprskivačima.
Priključuje se na sve vrste motokultivatora.
Svi elementi koji dolaze u dodir sa zaštitnim sredstvima izrađeni su od kvalitetnih materijala otpornih na ulje i hemikalije.

Nošena motokultivatorska prskalica B-200