• Voćnjak
  Nošena traktorska prskalica za voćnjak
  Nošena traktorska prskalica
 • Povrtnjak
  Nošena traktorska prskalica za povrće
  Nošena traktorska prskalica
 • Vinograd
  Nošena traktorska prskalica za vinograd
  Nošena traktorska prskalica

Nošena traktorska prskalica

Prvenstvena namena je zaštita ratarskih kultura, uređajima za nisko prskanje 5, 8 i 11m zahvata, kao i zaštitu u voćarstvu i vinogradarstvu bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima, uređajem za bočno i visoko prskanje. Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama. Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti. Svi elementi koji dolaze u dodir sa zaštitnim sredstvima izrađeni su od kvalitetnih materijala otpornih na ulje i hemikalije.

Rezervoar: Plastični zapremine 200/330/450 litara.
Uređaji za bočno prskanje
Pištolji za visoko prskanje

Uređaj za voće, savršen za mlada i niža stabla do 4 metra visine, (raspršivač bez elisa), montirana na običnu prskalicu.

Uređaj za nisko prskanje žitarica širine zahvata od 5, 8 i 11 metara, ugrađuju se ASJ mlaznice i filter mlaznica protiv kapanja.

Uređaj za bočno prskanje, savršen za prskanje maline, kupine i za vinograde.

Napomena: Uz svaki uređaj može se ugraditi ručni pištolj i creva (uvoz Italija).
Svaki uređaj se može kombinovati sa nekim drugim zavisno od potrebe.