• Nošeni atomizer sa deflektorom
    Nošeni atomizer sa deflektorom
    Nošeni atomizer sa deflektorom
  • Nošeni atomizer - orošivač
    Nošeni atomizer - orošivač
    Nošeni atomizer - orošivač

Nošeni atomizer sa deflektorom (za visoko prskanje)

Visina deflektora 2 metra.
Propeler prečnka 800mm sa štelujućim lopaticama.
Prohromski nosači sa duplim diznama.

Nošeni atomizer sa velikim propelerom

Atomizer sa propelerom Ø800mm.
Štelujuće lopatice (lepeze) propelera.
Nosači topova su izradjeni od inoxa koji onemogućuje koroziju.
Topovi su mesingani, sa mogućnošću štelovanja ugla prskanja.
Opremljeni sa dve keramicke dizne koje se lako mogu menjati po potrebi kao i antikap sistemom.

Nošeni atomizer - orošivač

Osnovna namena: zaštita plantažnih zasada, vinograda, voćnjaka i hmeljarnika.
Uz pomoć atomizera se postiže najkvalitetnija zaštita pošto se mešavina vode i zaštitnog sredstva dovodi na list u vidu veoma sitnih čestica. Razbijanje tečnosti na sitne čestice, tzv. "atomiziranje" se postiže dvostrukim dejstvom:

- Pomoću pumpe visokog pritiska tečnost se propušta pod pritiskom kroz dizne i razbija u sitne kapljice
- Sitne kapi se dalje razbijaju na još sitnije čestice pod dejstvom vazdušne struje koju proizvodi ventilator.

Nošene atomizere nosi traktor, koji preko kardanskog vratila pogoni pumpu i radno kolo ventilatora.
Svi tipovi atomizera poseduju membranske pumpe i hidro mešač čiji je zadatak da konstantno meša tečnost u toku rada. Radni pritisak reguliše se kontinualno putem posebnog regulatora pritiska.

Opremljeni su štelujućim rasprskivačima. Svi elementi koji dolaze u dodir sa zaštitnim sredstvima izrađeni su od kvalitetnih materijala otpornih na ulje i hemikalije.

Rezervoar: plastični
Pumpa: dvomembranska, kapaciteta 70 litara/min, pritisak 20 bara.
Ventilator: aksijalni tip, kapaciteta 30000m3/h, izlazna brzina vazduha 35m/s.