• Nošeni atomizer sa deflektorom
  Nošeni atomizer sa deflektorom
  Nošeni atomizer sa deflektorom
 • Voćnjak
  Nošena traktorska prskalica za voćnjak
  Nošena traktorska prskalica
 • Nošeni atomizer - orošivač
  Nošeni atomizer - orošivač
  Nošeni atomizer - orošivač
 • Motokultivatorska prskalica
  Motokultivatorska prskalica
  Motokultivatorska prskalica
 • Povrtnjak
  Nošena traktorska prskalica za povrće
  Nošena traktorska prskalica
 • Vinograd
  Nošena traktorska prskalica za vinograd
  Nošena traktorska prskalica
 • Povrtnjak
  Prskalica za Tomo Vinković
  Prskalica za Tomo Vinković
 • Njiva
  Rasipač za đubre
  Rasipač za đubre

Proizvodnja i servis prskalica - BATA prskalice

O nama

Firma je osnovana 1980. kao proizvodjač rezervnih delova za prskanje da bi kasnije u saradnji sa italijanskim firmama prerasla u proizvodjača opreme za prskanje voća, prskanje ratarskih kultura kao i prskanje vinograda i malinjaka. Dugogodišnjim radom i zalaganjem na poboljšanju kvaliteta usluga i samih proizvoda stekli smo reputaciju odgovornog i kvalitetnog proizvođača prskalica, atomizera, opreme i rezervnih delova za prskanje.
O tome svedoči veliki broj naših klijenata koji su zadovoljni našim proizvodima i uslugama održavanja opreme.

Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije
Bata prskalice
Bata prskalice - asortiman

 

Nošena traktorska prskalica

Prvenstvena namena je zaštita ratarskih kultura, uređajima za nisko prskanje 5, 8 i 11m zahvata, kao i zaštitu u voćarstvu i vinogradarstvu bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima, uređajem za bočno i visoko prskanje. Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama. Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti. Svi elementi koji dolaze u dodir sa zaštitnim sredstvima izrađeni su od kvalitetnih materijala otpornih na ulje i hemikalije.

Rezervoar: Plastični zapremine 200/330/450 litara.
Uređaji za bočno prskanje
Pištolji za visoko prskanje

Uređaj za voće, savršen za mlada i niža stabla do 4 metra visine, (raspršivač bez elisa), montirana na običnu prskalicu.

Uređaj za nisko prskanje žitarica širine zahvata od 5, 8 i 11 metara, ugrađuju se ASJ mlaznice i filter mlaznica protiv kapanja.

Uređaj za bočno prskanje, savršen za prskanje maline, kupine i za vinograde.

Napomena: Uz svaki uređaj može se ugraditi ručni pištolj i creva (uvoz Italija).
Svaki uređaj se može kombinovati sa nekim drugim zavisno od potrebe.

 

Nošeni atomizer - orošivač

Osnovna namena: zaštita plantažnih zasada, vinograda, voćnjaka i hmeljarnika.
Uz pomoć atomizera se postiže najkvalitetnija zaštita pošto se mešavina vode i zaštitnog sredstva dovodi na list u vidu veoma sitnih čestica. Razbijanje tečnosti na sitne čestice, tzv. "atomiziranje" se postiže dvostrukim dejstvom:

- Pomoću pumpe visokog pritiska tečnost se propušta pod pritiskom kroz dizne i razbija u sitne kapljice
- Sitne kapi se dalje razbijaju na još sitnije čestice pod dejstvom vazdušne struje koju proizvodi ventilator.

Nošene atomizere nosi traktor, koji preko kardanskog vratila pogoni pumpu i radno kolo ventilatora.
Svi tipovi atomizera poseduju membranske pumpe i hidro mešač čiji je zadatak da konstantno meša tečnost u toku rada. Radni pritisak reguliše se kontinualno putem posebnog regulatora pritiska.

Opremljeni su štelujućim rasprskivačima. Svi elementi koji dolaze u dodir sa zaštitnim sredstvima izrađeni su od kvalitetnih materijala otpornih na ulje i hemikalije.

Rezervoar: plastični
Pumpa: dvomembranska, kapaciteta 70 litara/min, pritisak 20 bara.
Ventilator: aksijalni tip, kapaciteta 30000m3/h, izlazna brzina vazduha 35m/s.

Motokultivatorska prskalica B-200

Namena: prskanje ratarskih kultura, voćnjaka, vinograda i manjih plantažnih zasada sa podešavajućim rasprskivačima.
Priključuje se na sve vrste motokultivatora.
Svi elementi koji dolaze u dodir sa zaštitnim sredstvima izrađeni su od kvalitetnih materijala otpornih na ulje i hemikalije.

Nošena motokultivatorska prskalica B-200

Namena: prskanje ratarskih kultura, voćnjaka, vinograda i manjih plantažnih zasada sa podešavajućim rasprskivačima.
Priključuje se na sve vrste motokultivatora.
Svi elementi koji dolaze u dodir sa zaštitnim sredstvima izrađeni su od kvalitetnih materijala otpornih na ulje i hemikalije.

Nošena motokultivatorska prskalica B-200

Prskalica za Tomo Vinković

Prvenstvena namena je zaštita ratarskih kultura, uređajima za nisko prskanje 5m zahvata, kao i zaštitu u voćarstvu i vinogradarstvu uređajem za bočno i visoko prskanje.

Rezervoar: Plastični zapremine 200 litara.
Uređaji za bočno prskanje
Pištolji za visoko prskanje

Svi elementi koji dolaze u dodir sa zaštitnim sredstvima izrađeni su od kvalitetnih materijala otpornih na ulje i hemikalije.

Prskalica za Tomo Vinković
Prskalica za Tomo Vinković
Prskalica za Tomo Vinković

Napomena: Uz svaki uređaj može se ugraditi ručni pištolj i creva (uvoz Italija).
Svaki uređaj se može kombinovati sa nekim drugim zavisno od potrebe.

Rasipač za đubre

Rasipači đubriva spadaju u grupu nošenih rasipača i namenjeni su za rasipanje suvih granuliranih, praškastih i kristalnih veštačkih đubriva, kao i kreča. Disk sa šest lopatica obezbeđuje ravnomernu distribuciju veštačkih đubriva, a dvostruka regulacija omogućava podešavanje količine, kao i smera rasipanja po desnoj strani, levoj strani ili po celoj površini.

Disk sa šest lopatica
Metalni rezervoar
Snažna noseća konstrukcija
Kačenje za I ili II kategoriju traktora
Mogućnost kačenja prikolice
Zaštita od rasipanja po traktoru
Dvostruka regulacija izlazne količine sa mogućnošću fiksiranja

Dodatni delovi

Dodatni delovi i prateća oprema

Pumpa MP70/20

Pumpa MP70/20

Razvodnik

Razvodnik

Trostepeni filter

Trostepeni filter

Ručni pištolj za prskanje

Ručni pištolj za prskanje

Kardan, više vrsta

Kardan, više vrsta

Usadnik i matica

Usadnik i matica

Dizne, više vrsta i tipova

Dizne, više vrsta i tipova

Filter dizne

Filter dizne